INFO

Hendrik MEERT & Kathleen BOGAERT runnen samen sinds 1987 een architectenbureau.

Het bureau ontwerpt en bouwt zowel landelijke als moderne woningen, met een budget variërend tussen 150.000 en 400.000 €. Tevens staan verschillende appartementsgebouwen en tal van verbouwingsprojecten op de portfolio. Het bureau is voornamelijk actief in de provincies Oost - Vlaanderen en Antwerpen.

Team architectenbureau

Ons team

Architect Hendrik Meert - afgestudeerd Sint-Lucas Gent in 1986
Architect Kathleen Bogaert- afgestudeerd Sint-Lucas Gent in 1986
Architect Johan Van Oyen- afgestudeerd Sint-Lucas Gent in 1986 (freelance)
Architect Tim Degruyter- afgestudeerd in LUCA, school of Arts in 2013
Architect Ryan Vanbelleghem - afgestudeerd in LUCA, school of Arts in 2017 (freelance)

Architect Manon Meert - afgestudeerd in LUCA, school of Arts in 2019 (stagiair)

Filosofie

Bij elke opdracht wordt gestreefd naar woonkwaliteit, waarbij ruimtegevoel, functionaliteit en lichtbeleving een prominente rol spelen, steeds rekening houdend met het vooropgestelde budget van de bouwheer. We houden niet vast aan één bepaalde stijl, de inbreng van de bewoner is van primordiaal belang.

Eigen woning

Werkwijze

Bij een eerste contact met toekomstige bouwers is het onze gewoonte om eerst te luisteren naar de bouwdromen en wensen. De droom van iedere klant resulteert in een bouwprogramma met een bepaalde stijlkeuze die kan gaan van hypermodern tot klassiek. Het is onze taak om deze droom om te zetten in werkelijkheid, met respect voor het bouwbudget, de eigenheid van de stijlkeuze, de concrete locatie met zijn omgevingsfactoren e.a.

Wij zorgen hierbij zelf voor het omzetten van het bouwprogramma naar de eerste concrete schetsen. Deze schetsen geven meestal de aanzet tot een duurzame samenwerking naar voorontwerp toe met de kostenraming in functie van de afwerking en materialen. Dit gebeurt aan de hand van een geoptimaliseerd prijsberekeningprogramma met de meest recentste eenheidsprijzen van alle uit te voeren werken waardoor ontwerp en budget steeds aan elkaar getoetst worden vanaf de voorontwerpfase

Na de voorontwerpfase bepaalt de opdrachtgever wanneer hij het fiat geeft voor de verdere opdracht tot en met de oplevering van de woning.

De uitvoering en opvolging van onze projecten gebeurt op een professionele en gestructureerde manier. Communicatie met de bouwheer en de aannemer staan voorop.

Een project is voor ons geslaagd indien de bewoner zich goed voelt in zijn nieuw nest en tevreden is over de samenwerking.